miercuri, 16 iunie 2010

Obligaţii reciproce - în căsnicie(2)

Acum aveţi de îndeplinit datorii pe care nu le aveaţi înainte de cãsãtorie. "Îmbrãcaţi-vã, de aceea... cu bunãtate, umilinţã a minþii, blândeţe, îndelungã rãbdare". "Umblaţi în dragoste, aşa dupã cum ne-a iubit şi Hristos pe noi". Studiaţi cu atenţie urmãtorul îndemn: "Nevestelor, fiţi supuse bãrbaţilor voştri cum se cuvine în Domnul. Cãci bãrbatul este capul nevestei, dupã cum Hristos este capul bisericii... şi dupã cum biserica este supusã lui Hristos, tot aşa şi nevestele sã fie supuse bãrbaţilor lor în toate lucrurile. Bãrbaţilor, iubiţi-vã nevestele cum a iubit şi Hristos biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea."
Sfatul lui Dumnezeu cãtre Eva. Evei i s-a spus despre necazul şi suferinţa care aveau sã fie partea ei. Şi Domnul a spus: "Dorinţele tale se vor şine dupã bãrbatul tãu şi el va stãpâni peste tine." La creaţiune, Dumnezeu a fãcut-o egalã cu Adam. Dacã ar fi continuat sã rãmânã ascultãtori de Dumnezeu - în armonie cu marea Sa lege a iubirii - ei aveau sã fie pentru totdeauna în armonie unul cu celãlalt; însã pãcatul a adus discordie, iar acum unirea lor putea fi menţinutã şi pãstratã în armonie numai prin supunerea uneia sau alteia dintre cele douã pãrţi. Eva a fost cea care a pãcãtuit prima; şi a cãzut în ispitã pentru cã s-a despãrţit de tovarãşul ei, contrar îndemnului divin. La solicitarea ei, a pãcãtuit şi Adam, acum ea devenind supusã faţã de bãrbatul ei. Dacã principiile cuprinse în Legea lui Dumnezeu ar fi pãstrate cu grijã de cãtre neamul cãzut în pãcat, atunci aceastã sentinþã, urmare a pãcãtuirii, s-ar fi dovedit o binecuvântare pentru ei; însã abuzarea de supremaţia care i s-a dat bãrbatului a fãcut adeseori atât de amarã viaţa femeii, o adevãratã povarã.
Eva fusese cu totul fericitã alãturi de soţul ei în grãdina Edenului; dar, ca şi neastâmpãratele Eve moderne, ea a fost flatatã cu tentaţia de a intra într-o sferã mai înaltã decât aceea pe care i-o desemnase Dumnezeu. În încercarea de a se ridica mai presus de poziþia sa originalã, ea a cãzut cu mult mai jos decât aceasta. În mod asemãnãtor se va întâmpla cu toţi aceia care nu doresc sã-şi îndeplineascã cu plãcere datoriile vieţii, potrivit cu planul lui Dumnezeu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu