miercuri, 16 iunie 2010

Educaţia din familie (4)

Tânãra sã fie harnicã. Tu ai trãsãturi de caracter ce trebuie sever disciplinate şi stãpânite cu hotãrâre, înainte ca sã poţi pãşi cu siguranţã în relaţia de cãsãtorie. De aceea, gândul cãsãtoriei trebuie înlãturat din mintea ta pânã vei birui defectele caracterului tãu, ca sã poţi deveni o soţie fericitã. Ai neglijat sã te pregãteşti pentru lucrul organizat în gospodãrie, nu ai considerat necesarã deprinderea de a fi harnicã. Odatã format, obiceiul de a gãsi plãcere în lucrul util nu va fi pierdut niciodatã. Atunci vei fi pregãtitã pentru orice împrejurare a vieţii şi te vei descurca în situaţia respectivã. Vei învãţa sã-þi placã activitatea. Dacã îţi gãseşti plãcere în munca folositoare, mintea îţi va fi ocupatã cu lucrul respectiv şi nu vei avea timp sã te laşi în voia viselor închipuite.
Priceperea în activitãţi utile va conferi minţii tale, neastâmpãrate şi nemulţumite, energie, eficienţã şi pe viitor o demnitate decentã, care va impune respect.
Valoarea educaţiei practice pentru fete. Mulţi dintre cei care considerã cã este necesar ca fiii sã fie instruiţi în vederea câştigãrii existenţei în viitor socotesc cu totul opţionalã pregãtirea fiicelor, pentru a putea fi independente şi a se întreţine singure. De obicei, în şcoalã, tânãra învaţã puţine lucruri care pot fi puse în practicã pentru câştigarea pâinii zilnice; şi, neprimind în cãmin nici un fel de educaţie în treburile bucãtãriei şi ale gospodãriei, ea creşte fiind cu totul nefolositoare, o povarã pentru pãrinţii ei...
O femeie care a fost învãţatã sã-şi poarte singurã de grijã va putea purta de grijã şi altora. Ea nu va fi niciodatã o povarã pentru familie sau societate. Când soarta vieţii se încruntã, va fi întotdeauna un loc pentru ea undeva, un loc unde sã-şi câştige în mod cinstit existenţa şi sã-i ajute pe cei care depind de ea. Femeia trebuie sã fie instruitã pentru a cunoaşte câteva meserii prin care sã-şi poatã câştiga existenţa, dacã este necesar. Trecând peste alte ocupaţii de onoare, fiecare fatã trebuie sã înveţe sã se ocupe de treburile gospodãreşti ale casei, sã ştie sã gãteascã, sã facã curãţenie şi sã spele rufe. Ea trebuie sã înţeleagã toate acele lucruri pe care trebuie sã le cunoascã stãpâna casei, fie cã familia este bogatã sau sãracã. Astfel, dacã se întâmplã ceva, ea este pregãtitã pentru orice în caz de nevoie; într-un anumit fel vorbind, ea este independentã de împrejurãri.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu