miercuri, 16 iunie 2010

Educaţia din familie (3)

Pentru sãnãtatea şi fericirea întregii familii, nimic nu este mai vital decât isteţimea şi inteligenţa bucãtãresei. Printr-o hranã greşit pregãtitã, nesãnãtoasã, ea poate afecta şi chiar ruina atât eficienţa adultului, cât şi dezvoltarea copilului. Iar printr-o hranã îmbietoare şi gustoasã, ea poate realiza tot atât de mult în direcţia cea bunã. Iatã deci cum, pe multe cãi, fericirea vieţii este legatã de îndeplinirea cu credincioşie a datoriilor obişnuite ale vieţii. Acordaþi atenţie igienei. Ar trebui sã se acorde mai multã atenţie principiilor de igienã în alimentaţie, mişcare fizicã,îngrijire a copiilor, tratamentul bolnavilor şi multe alte domenii.
În predarea igienei, un profesor serios va cãuta sã valorifice orice ocazie pentru a arãta necesitatea curãţeniei, atât în ce priveşte deprinderile personale, cât şi mediul în care trãieşte fiecare... Învãţaţi-i pe studenţi cã un dormitor curat, o bucãtãrie meticulos curãţitã şi o masã sãnãtoasã şi gustoasã vor contribui mai mult la fericirea familiei şi vor atrage mai mult atenţia vizitatorului sensibil decât orice mobilã oricât de scumpã din sufragerie. Faptul cã "viaţa este mai mult decât mâncare şi trupul mai mult decât îmbrãcãminte" este o lecţie nu mai puţin necesarã astãzi decât acum 1800 de ani, când a fost datã de cãtre Divinul Învãţãtor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu