marți, 15 iunie 2010

Educaţia din familie

Pregãtirea pentru cãsãtorie - o parte esenţialã a educaţiei. În nici un fel nu se va pãşi în relaţia de cãsãtorie pânã ce pãrţile implicate nu vor cunoaşte datoriile practice ale vieţii de cãmin. Soţia trebuie sã deţinã acel rafinament al minţii şi manierelor pentru a putea fi calificatã spre a creşte în mod corespunzãtor copiii pe care îi va avea.
Multe femei, socotite bine instruite, care au absolvit cu onoruri anumite instituţii de învãţãmânt, sunt în mod ruşinos ignorante în ceea ce priveşte datoriile practice ale vieţii. Ele sunt lipsite de calificarea necesarã pentru o gospodãrire corespunzãtoare a familiei, Şi deci esenţialã pentru fericirea acesteia. Ele pot vorbi despre sfera elevatã a femeii şi drepturile ei, însã nu fac nici pe departe cinste familiei.
Este dreptul fiecãrei urmaşe a Evei sã înţeleagã pe deplin datoriile gospodãreşti, sã fie instruitã în orice lucru gospodãresc. Fiecare tânãrã trebuie sã fie în aşa fel pregãtitã, încât, dacã ar fi sã ocupe poziţia de soţie sau mamã, ea sã poatã domni ca o reginã în propriul ei domeniu. Ea trebuie sã fie cu totul competentã, sã-şi cãlãuzeascã şi instruiascã copiii, sã-şi dirijeze slujitorii sau, dacã va fi nevoie, sã facã faţã cu propriile ei mâini treburilor din gospodãria sa. Este dreptul ei sã înţeleagã mecanismul de funcţionare a corpului omenesc şi principiile de igienã, chestiuni ce ţin de alimentaţie şi îmbrãcãminte, muncã şi multe altele de care este direct legatã bunãstarea familiei sale. Este dreptul ei sã dobândeascã o astfel de cunoaştere a celor mai bune metode de tratare a bolilor în aşa fel încât, în caz de îmbolnãvire, sã-şi îngrijeascã ea însãşi copiii, în loc sã-şi lase preþţioasele comori pe mâna unor asistente şi medici strãini.
Ideea cã ignorarea ocupaţiilor utile, legate de gospodãrie, constituie trãsãtura esenţialã a unui adevãrat gentleman sau a unei adevãrate doamne este contrarã planului lui Dumnezeu, prin crearea omului. Lenea este un pãcat, iar necunoaşterea datoriilor obişnuite este urmarea nesãbuinţei care va avea drept consecinţe remuşcãri amare.
Tinerele considerã cã este umilitor sã gãteascã sau sã facã alte treburi gospodãreşti; şi, din acest motiv, multe fete, care se cãsãtoresc şi au în grijã familii, nu prea au idee de datoriile pe care le au ca soţii şi mame.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu