marți, 15 iunie 2010

Educaţia din familie (2)

Ar trebui sã fie lege ca tinerii sã nu se cãsãtoreascã pânã ce nu ştiu sã îngrijeascã de copiii pe care-i vor avea în familia lor. Ei ar trebui sã ştie sã aibã grijã de aceastã casã pe care Dumnezeu le-a încredinţat-o. Dacã nu înþeleg legile prin care funcţioneazã organismul lor, ei nu pot înþelege datoria pe care o au faţã de Dumnezeu sau faţã de ei înşişi.
Programa de învãţãmânt de la colegiu ar trebui sã cuprindã şi instruirea în treburile gospodãreşti. Educaţia pe care o primesc tinerii şi tinerele care frecventeazã colegiile noastre în privinţa vieþii de familie necesitã o atenţie deosebitã. Este de mare importanţã, în lucrarea de formare a caracterului, ca studenţii de la colegiile noastre sã fie învãţaţi sã se ocupe cu lucrul care le este desemnat, dând la o parte orice înclinaţie spre lene. Ei trebuie sã se obişnuiascã cu datoriile vieţii de fiecare zi. Ei trebuie sã fie învãţaţi sã-şi îndeplineascã datoriile zilnice, pe deplin şi bine, cu cât mai puþin zgomot şi dezordine cu putinţã. Fiecare lucru trebuie fãcut cum se cuvine şi în ordine. Bucãtãria şi toate celelalte pãrţi ale casei trebuie pãstrate curate şi în ordine. Cãrţile trebuie lãsate deoparte, pânã la timpul potrivit, iar studiul nu trebuie sã aibã loc în detrimentul neglijãrii datoriilor gospodãreşti. Studiul cãrţilor nu trebuie sã ocupe mintea în aşa fel, încât sã se neglijeze datoriile gospodãreşti de care depinde confortul familiei.
În îndeplinirea acestor datorii trebuie biruite obiceiurile lipsei de atenţie, ale neglijenţei şi dezordinii; cãci, dacã nu sunt corectate, aceste obiceiuri vor fi continuate, iar viaþa va fi lipsitã de utilitate.
Cunoaşterea gospodãriei este indispensabilã. Multe dintre domeniile de studiu care consumã timpul studenţilor nu sunt esenţiale pentru viaţa practicã sau pentru fericirea lor, însã este esenţial ca fiecare tânãr sã fie familiarizat cu datoriile zilnice. La nevoie, o tânãrã se poate dispensa de cunoaşterea limbii franceze, de exemplu, a algebrei sau chiar a pianului; însã este indispensabil ca ea sã înveþe sã facã pâine bunã, sã coasã haine potrivite şi de bun gust şi sã îndeplineascã cu eficienţã multele treburi care sunt legate de gospodãrie.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu